ค่าลงทะเบียน

1. นิสิตระดับปริญญาตรี 1,500 บาท

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2,500 บาท

3. อาจารย์มหาวิทยาลัยและบุคลากรในหน่วยงานรัฐ 3,500 บาท

4. บุคคลทั่วไป 4,000 บาท


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

วิธีการชำระเงินโดยโอนเงินผ่านเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บางแสน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

กรุณาแนบสำเนาสลิบการโอนส่งมาที่อีเมล์ slc2018@gmail.com


ติดต่อสอบถาม

1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ scl.buulog.com

2. ติดต่อส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่ อีเมล์ smartlog2018@gmail.com

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ โทร 0-3810-2222 (ต่อ 3100-3102) โทรสาร 0-3839-3231


กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์
 • วันนี้ - 17 กันยายน, 2018
 • ประกาศรายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณา
 • 20 กันยายน, 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง
 • 25 กันยายน , 2018
 • วันสุดท้ายของการส่งสรุปบทความลงในโพสเตอร์
 • 25 กันยายน , 2018
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 25 กันยายน – 30 กันยายน , 2018
 • นำเสนองาน
 • 4-5 ตุลาคม, 2018

 • Confernce News

  งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  “Logistics towards Thailand 4.0”

  The 1st งานประชุมวิชาการ SMART Logistics Conference ครั้งที่ 1

  SLC2018 ณ ศูนย์การประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน ชลบุรี